Dai-ichi Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên hơn 5.400 tỷ đồng

Với hơn 10 năm hoạt động Daiichi Life Việt Nam đã là một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất việt nam. Để tăng cường thêm kênh phân phối, nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất. Daiichi tăng vống diều lệ lên hơn 5.400 tỷ đồng.