Quy Trình Bồi Thường Của Daiichi Việt Nam

Quy trình bồi thường với tất cả các gói chăm sóc sức khoẻ bao gồm:

THỦ TỤC CHỨNG TỪ + Điền form giải quyết quyền lợi
+ Nộp các chứng từ điều trị bệnh/thương tật
Bản tường trình tai nạn (nếu có)
Hóa đơn thanh toán viện phí
 THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

+ Trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ các chứng từ nêu trên

THANH TOÁN QUYỀN LỢI + Qua tài khoản ngân hàng
+ Gửi thông báo qua email

 

Hình Minh Hoạ Quy Trình

quy trinh boi thuong