Chương Trình Bảo Lãnh Viện Phí

Bên cạnh hình thức tự thanh toán và nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN), quý khách có thể sử dụng tiện ích của dịch vụ bảo lãnh viện phí với chi tiết chương trình như sau:

Dịch Vụ Bảo Lãnh Viện Phí • Áp dụng cho quyền lợi điều trị nội trú (không bao gồm quyền lợi điều trị trước và sau khi nằm viện).
• Thời gian nhận yêu cầu bảo lãnh viện phí: 8 : 00 – 17 : 00 (từ Thứ Hai – Thứ Sáu)
 Bệnh Viện Áp Dụng • Bệnh viện trong hệ thống chương trình bảo lãnh viện phí của Blue Cross Việt Nam – nhà cung cấp dịch vụ của DLVN
• Bệnh viện ngoài hệ thống bảo lãnh viện phí nhưng chấp nhận bảo lãnh viện phí.Lưu ý: danh sách các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh viện phí có thể thay đổi. Quý khách vui lòng truy cập tại website: www.dai-ichi-life.com.vn của DLVN để cập nhật danh sách mới nhất hoặc liên lạc với chúng tôi theo số 0909 037 281 (Ms.Trang) để được trợ giúp.
Quy Trình Bảo Lãnh Viện Phí • Để sử dụng dịch vụ này, vui lòng xuất trình cho bệnh viện thẻ bảo hiểm Dai-ichi Life Care cùng giấy tờ tùy thân.
• Bệnh viện sẽ liên lạc với Blue Cross Việt Nam để kiểm tra điều kiện bảo lãnh viện phí và xác nhận thông tin đến quý khách.
• Trong thời gian chờ thông tin xác nhận từ Blue Cross Việt Nam, để đảm bảo sức khỏe, vui lòng ưu tiên làm thủ tục điều trị theo quyền lợi điều trị nội trú trước.
• Tùy theo quyền lợi và giới hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm, Blue Cross Việt Nam sẽ xác nhận bảo lãnh viện phí cho toàn bộ hoặc một phần chi phí điều trị. • Trường hợp được bảo lãnh viện phí, phí tạm ứng có thể vẫn được yêu cầu theo quy định của từng bệnh viện.
• Trong trường hợp bị từ chối do chưa đủ thông tin, quý khách vui lòng thanh toán với bệnh viện trước và sau đó nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm về cho DLVN theo chi tiết quyền lợi và quy tắc điều khoản của sản phẩm.
Các Trường Hợp Không Áp Dụng Bảo Lãnh • Điều trị ngoại trú hoặc điều trị nha khoa; hoặc
• Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc 21 ngày; hoặc
• Hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực hoặc chưa đóng phí theo quy định; hoặc
• Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn loại trừ 30 ngày kể từ ngày DLVN chấp nhận bảo hiểm hoặc 10 ngày kể từ ngày DLVN chấp nhận khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (áp dụng cho bệnh tật); hoặc
• Trong thời hạn loại trừ 1 năm hợp đồng đầu tiên đối với các bệnh đặc biệt theo quy tắc, điều khoản của sản phẩm; hoặc
• Các bệnh tật/thương tật thuộc loại trừ, không được bảo hiểm.

Danh Sách Bệnh Viện Liên Kết

 

Quý khách có xem trực tiếp viện phi trên 40 bệnh viện quốc tế lớn được Dai-Ichi Life bảo lãnh tại Link bên dưới:

http://bit.ly/danh_sach_40_benh_vien

(*) Quý khách đang truy cập bằng điện thoại vui lòng xoay ngang màn hình để hiển thị rõ nhất