1/ Có thể tham gia cho ba mẹ, con cái và những thành viên trong gia đình chung một hợp đồng được  không?
TL:  trong cùng một hợp đồng, có thể tham gia cho người hôn phối, con,  cha mẹ, anh chị em của người được bảo hiểm chính .
2/ Khi sử dụng thẻ bảo lãnh viện phí và không sử dụng thẻ bảo lãnh viện phí thì mức chi trả có giống nhau không?
TL: giống nhau (ngoại trừ các chi phí phát sinh không xin được hóa đơn như các bữa ăn ở những bệnh viện không phải Quốc tế)
3/ Thời gian công ty thanh toán lại chi phí  điều trị khi không sử dụng bảo lãnh viện phí là bao lâu?
TL:  trong vòng 15  ngày làm việc kể từ ngày  công ty DAIICHI nhận được đủ  các chưng từ liên quan đến đợt điều trị
4/  Công ty thanh toán bao nhiêu %? 
TL:  thanh toán 100% chi phí liên quan đến đợt điều trị (tối đa lên đến 630 triệu)
5/ Chương trình có bao gồm thai sản không?
TL: Không bao gồm thai sản vì chi phí chương trình rất tiết kiệm ưu tiên bảo vệ vấn đề bệnh và thương tật.
6/ Chương trình có bảo vệ phạm vi nước ngoài không?
TL: Chưa hỗ trợ
7/ Độ tuổi tham gia là bao nhiêu?
TL: 30 ngày tuổi- 60 tuổi. (Tính theo tuổi sinh nhật)
8/ Chi trả tối đa bao nhiêu bệnh?
TL: Không giới hạn số lượng bệnh
9/ Có đươc chi trả hai bệnh cùng lúc không?
TL: Chi trả hai hoặc nhiều bệnh cùng lúc, tối đa 630 triệu/ bệnh/ thương tật.
10/ Một năm được chi trả bao nhiêu lần?
TL: không giới hạn số lượng lần chi trả và không có thời gian chờ giữa các lần chi trả.
11/ Có chi trả chi phí tiêm phòng/ chích ngừa không?
TL: Chưa hỗ trợ
12/ Tai nạn trong sinh hoạt gia đình có được chi trả không?
TL: Chương trình bảo vệ khách hàng trong các trường hợp tai nạn trong sinh hoạt và cả trong lao động và giao thông
13/ Có được bảo vệ 24/7 không?
TL:  Khách hàng được bảo vệ 24/7
14/  Trường hợp nằm viện nhưng quên báo về công ty, sau đó một thời gian dài mới nhớ ra thì có được chi trả không?
TL: Khách hàng có thể nộp chứng từ liên quan đến đợt điều trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất viện hoặc điều trị ngoại trú, chăm sóc răng. Nếu nộp sau 90 ngày có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi thanh toán của khách hàng nếu có lý do hợp lệ, và không thanh toán khi nộp chứng từ quá 12 tháng kể từ ngày xuất viện hoặc điều trị ngoại trú, chăm sóc sức khỏe.
15/  Ban đầu chỉ tham gia cho ba mẹ và một bé sau hai ba năm sinh thêm bé nữa có thể bổ sung vào hơp đồng không?
TL: Trong suốt thời gian tham gia hợp đồng vào trước định kỳ hằng năm ( ngày đáo niên hợp đồng) khách hàng có quyền yêu cầu công ty để tham gia thêm những thành viên trong gia đình đối với chương trình chăm sóc sức khỏe.